Vybrali.sme.sk - Najlepšie stránky na webe, najzaujímavejšie články slovenského a českého internetu
     

Profil používateľa račan
osobné informácie

  • užívateľ/login : račan
  • skutočné meno : Miro Ščibrany
  • osobná stránka: http://miro-scibrany.racan.sk
  • dátum registrácie: 18. 10. 2012
  • verejný e-mail: m.scibrany@gmail.com

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 1090
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 626
 

Váš účet