Profil používateľa peter.jakubec52@gmail.com
osobné informácie

  • užívateľ/login : peter.jakubec52@gmail.com
  • dátum registrácie: 30. 03. 2017

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 118
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 4
 

Váš účet