Profil používateľa macinsky.sk
osobné informácie

  • užívateľ/login : macinsky.sk
  • skutočné meno : Peter Macinský
  • osobná stránka: www.macinsky.sk
  • dátum registrácie: 04. 07. 2014
  • verejný e-mail: peter@macinsky.sk
  • Skype: peter@macinsky.sk

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 18
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 0
 

Váš účet