Profil používateľa ludskeprava.sk
osobné informácie

  • užívateľ/login : ludskeprava.sk
  • skutočné meno : Inštitút ľudských práv - Human Rights Institute
  • osobná stránka: http://www.ludskeprava.sk
  • dátum registrácie: 09. 12. 2013
  • verejný e-mail: info@ludskeprava.sk

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 119
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 25
 

Váš účet