Profil používateľa humanisti.sk
osobné informácie


štatistiky

  • komentáre: 12
  • koľkokrát hlasoval(-a): 1751
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 224
 

Váš účet