Vybrali.sme.sk - Najlepšie stránky na webe, najzaujímavejšie články slovenského a českého internetu
     

Profil používateľa Zuzoolka
osobné informácie

  • užívateľ/login : Zuzoolka
  • dátum registrácie: 03. 07. 2015

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 268
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 172
 

Váš účet