Profil používateľa XXX.YYY
osobné informácie

  • užívateľ/login : XXX.YYY
  • dátum registrácie: 17. 12. 2011

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 1399
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 130
 

Váš účet