Profil používateľa Trnovsky
osobné informácie

  • užívateľ/login : Trnovsky
  • dátum registrácie: 23. 10. 2013

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 404
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 50
 

Váš účet