Profil používateľa Tomáš Bella
osobné informácie

  • užívateľ/login : Tomáš Bella
  • skutočné meno : Tomáš Bella
  • osobná stránka: http://perohryz.eu
  • dátum registrácie: 12. 07. 2006

štatistiky

  • komentáre: 320
  • koľkokrát hlasoval(-a): 3334
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 1640
 

Váš účet