Vybrali.sme.sk - Najlepšie stránky na webe, najzaujímavejšie články slovenského a českého internetu
     

Profil používateľa ThomasDeXter
osobné informácie

  • užívateľ/login : ThomasDeXter
  • dátum registrácie: 23. 06. 2016

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 14
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 0
 

Váš účet