Profil používateľa Sesulak
osobné informácie


štatistiky

  • komentáre: 53
  • koľkokrát hlasoval(-a): 486
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 134
 

Váš účet