Vybrali.sme.sk - Najlepšie stránky na webe, najzaujímavejšie články slovenského a českého internetu
     

Profil používateľa Róbert Dyda




osobné informácie

  • užívateľ/login : Róbert Dyda
  • skutočné meno : Robert Dyda
  • osobná stránka: http://dyda.blog.sme.sk
  • dátum registrácie: 14. 08. 2006
  • verejný e-mail: dyda@blog.sme.sk

štatistiky

  • komentáre: 118
  • koľkokrát hlasoval(-a): 3829
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 1774
 

Váš účet