Profil používateľa Peter Nôta
osobné informácie

  • užívateľ/login : Peter Nôta
  • dátum registrácie: 03. 10. 2018

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 14
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 1
 

Váš účet