Profil používateľa Peter Markoff
osobné informácie

  • užívateľ/login : Peter Markoff
  • skutočné meno : Peter
  • dátum registrácie: 30. 09. 2006

štatistiky

  • komentáre: 203
  • koľkokrát hlasoval(-a): 709
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 111
 

Váš účet