Profil používateľa Pavol Škápik
osobné informácie

  • užívateľ/login : Pavol Škápik
  • dátum registrácie: 11. 10. 2018

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 3
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 0
 

Váš účet