Profil používateľa Palo Kubiš




osobné informácie

  • užívateľ/login : Palo Kubiš
  • dátum registrácie: 30. 11. 2009

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 2782
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 963
 

Váš účet