Profil používateľa Ondroy




osobné informácie

  • užívateľ/login : Ondroy
  • dátum registrácie: 21. 07. 2015

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 185
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 113
 

Váš účet