Vybrali.sme.sk - Najlepšie stránky na webe, najzaujímavejšie články slovenského a českého internetu
     

Profil používateľa O. Dostal
osobné informácie

  • užívateľ/login : O. Dostal
  • dátum registrácie: 03. 05. 2010

štatistiky

  • komentáre: 2
  • koľkokrát hlasoval(-a): 84
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 63
 

Váš účet