Profil používateľa Milá Iva




osobné informácie

  • užívateľ/login : Milá Iva
  • dátum registrácie: 20. 10. 2017

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 26
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 12
 

Váš účet