Profil používateľa Martin Belej
osobné informácie

  • užívateľ/login : Martin Belej
  • dátum registrácie: 06. 11. 2017

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 590
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 86
 

Váš účet