Vybrali.sme.sk - Najlepšie stránky na webe, najzaujímavejšie články slovenského a českého internetu
     

Profil používateľa Konalo12
osobné informácie

  • užívateľ/login : Konalo12
  • dátum registrácie: 01. 04. 2018

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 110
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 7
 

Váš účet