Profil používateľa Jank
osobné informácie

  • užívateľ/login : Jank
  • skutočné meno : Jan Kovalčík
  • osobná stránka: https://jankovalcik.com/
  • dátum registrácie: 20. 01. 2018

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 4
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 0
 

Váš účet