Profil používateľa Ján Hrčka
osobné informácie

  • užívateľ/login : Ján Hrčka
  • skutočné meno : Ján Hrčka
  • osobná stránka: www.janhrcka.sk
  • dátum registrácie: 22. 06. 2011
  • verejný e-mail: jan.hrcka@bonet.sk

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 76
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 45
 

Váš účet