Profil používateľa Ivan Kuhn
osobné informácie

  • užívateľ/login : Ivan Kuhn
  • dátum registrácie: 23. 11. 2006

štatistiky

  • komentáre: 52
  • koľkokrát hlasoval(-a): 756
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 158
 

Váš účet