Vybrali.sme.sk - Najlepšie stránky na webe, najzaujímavejšie články slovenského a českého internetu
     

Profil používateľa Hity našej Ficy
osobné informácie

  • užívateľ/login : Hity našej Ficy
  • dátum registrácie: 02. 10. 2011

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 6942
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 2170
 

Váš účet