Profil používateľa Filip Struhárik
osobné informácie

  • užívateľ/login : Filip Struhárik
  • skutočné meno : Filip Struhárik
  • osobná stránka: http://www.butlavavrba.net
  • dátum registrácie: 11. 10. 2006

štatistiky

  • komentáre: 32
  • koľkokrát hlasoval(-a): 1646
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 626
 

Váš účet