Vybrali.sme.sk - Najlepšie stránky na webe, najzaujímavejšie články slovenského a českého internetu
     

Profil používateľa 1KajoVe
osobné informácie

  • užívateľ/login : 1KajoVe
  • dátum registrácie: 16. 11. 2010

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 1015
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 104
 

Váš účet