Pravidlá vybrali.sme.sk

Definícia pojmov

Prevádzkovateľ - vydavateľstvo Petit Press, a. s.
Autor odkazu - registrovaný používateľ služby vybrali.sme.sk, ktorý do systému vložil odkaz na text, obrázok či video
Autor príspevku - Autor článku, obrázku alebo videosúboru publikovaného na internete, na ktorý odkazuje odkaz publikovaný na službe vybrali.sme.sk. Autor príspevku spravidla nie je v žiadnom vzťahu s prevádzkovateľom a ani s autorom odkazu.

Základný rámec poskytovanej služby

 • Služba vybrali.sme.sk slúži na upozorňovanie čitateľov servera SME.sk na zaujímavé príspevky z iných internetových stránok.
 • Za obsah príspevkov a ich súlad so zákonmi Slovenskej republiky zodpovedajú ich autori a servery, kde boli prvýkrát texty zverejnené. Prevádzkovateľ však odstráni zo systému odkazy na príspevky, pri ktorých je porušenie zákona alebo dobrých mravov zjavné, ak je na takéto texty upozornený.
 • Autori odkazov zodpovedajú za to, že obsah príspevkov nie je zjavne v rozpore so zákonmi alebo dobrými mravmi, nepreberajú však právnu zodpovednosť za obsah vložených textov.
 • Prevádzkovateľ sa nezaväzuje umožniť publikovanie všetkých textov, ktoré neporušujú pravidlá používania tejto služby, ale vyhradzuje si právo rozhodnúť pri ktoromkoľvek texte o jeho zmazaní zo stránky.

Autorom odkazov je do systému prísne zakázané vkladať:

 • Odkazy na príspevky, ktoré porušujú zákony Slovenskej republiky, najmä príspevky propagujúce národnostnú či rasovú neznášanlivosť
 • Odkazy na pornografiu alebo iné príspevky odporujúce dobrým mravom a vzbudzujúce verejné pohoršenie (napr. naturalistické záznamy násilných aktov alebo príspevky obsahujúce vulgarizmy)
 • Odkazy, pri ktorých titulok alebo popisný text na vybrali.sme.sk obsahujú vulgarizmy.
 • Odkazy na príspevky v inom ako slovenskom a českom jazyku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia rozhodnúť o zmazaní príspevku z vybrali.sme.sk, ak:

 • Boli zaznamenané pokusy o manipuláciu s hlasovaním, napríklad viacnásobným pridávanie hlasov jedným človekom alebo dohodou viacerých ľudí o spoločnom hlasovaní.
 • Ide o odkaz na komerčnú službu, ktorý neprináša pre čitateľa výraznú pridanú hodnotu.
 • Ide o inú komerčnú informáciu, napr. pozvánku na podujatie, súťaž a pod.
 • Nejde o odkaz na konkrétny text, ale na celú webovú stránku (webový server). Takéto odkazy sú povolené len v prípade, ak sa konkrétny webový server alebo adresa nedelia na ďalšie sekcie a podstránky a preto nemožno odkázať na konkrétny text.
 • Ide o odkaz na stránku, na ktorej tvorí značnú časť obsahu reklama, resp. reklama tvorí väčšiu časť stránky, než samotný obsah.
 • Ide o odkaz na stránku, ktorá neprináša pôvodný obsah, ale len stručne spracovaný prehľad udalostí z iných zdrojov alebo texty prebrané z iných zdrojov (vrátane odkazov na stránky prinášajúce len videá prebrané napr. z YouTube alebo obrázky s neupreukázateľným autorstvom majiteľa stránky)
 • Ide o odkaz na erotický obsah.
 • Je titulok a perex príspevku zvýraznený grafickými prvkami, napr. písanie textov veľkými písmenami
 • Je pridávaných priveľa príspevkov z jedného servera v krátkom slede za sebou
 • Je pridávaných priveľa príspevkov z jedného servera a texty majú nízku kvalitu (malé percento z nich sa dostane na titulnú stranu).
 • Ide o odkaz na príspevok priamo propagujúci jednu politickú stranu alebo kandidáta vo voľbách
 • Odkaz smeruje na stránku s erotickým obsahom, ktorý nemusí byť vhodný pre čitateľov do 18 rokov

V prípade opakovaného porušovania pravidiel, ktoré sa týkajú toho istého internetového servera alebo Autora odkazov, môže prevádzkovateľ:

 • zmazať konto Autora odkazu, ktorý sa porušenia pravidiel dopustil
 • rozhodnúť o nezverejnení konkrétneho odkazu alebo všetkých odkazov z dotyčnej domény na stránke vybrali.sme.sk
 • úplne zakázať pridávanie odkazov z dotyčnej domény na vybrali.sme.sk.

  • Pravidlá boli zverejnené 25. 2. 2007. Naposledy boli aktualizované dňa 16. apríla 2012.

 

Váš účet