Strach vs. Monsanto

poslal(a): sietdobra , do rubriky spoločnosť, odvtedy uplynulo: 2002 dní  

sietdobra.sk Bol Gandhi nega­tívny a zasial viac stra­chu do sveta, keď vzdo­ro­val brit­skej kolo­ni­zá­cii jeho kra­jiny? Bol Dr. Mar­tin Lut­her King nega­tívny a v stra­chu, keď bojo­val proti nespra­vod­li­vosti, ktorá bola páchaná na afric­kých Ame­ri­ča­noch a keď vyzý­val ľudí k pro­testu proti vojne vo Viet­name? Dokonca v jeho sláv­nom pre­jave pove­dal: „Pri­chá­dza čas, kedy sa mlčanie stane zradou.“

diskusia     

sietdobraje po voľbách, zvyknite sicaggylubomier

Počet hlasov od neregistrovaných užívateľov: 40

 

Váš účet