Manifest Národného pochodu za život 2019

poslal(a): lysica , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 32 dní  

pochodzazivot.sk Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav nás vyzýva ku konkrétnym činom; vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, vrátane každého nenarodeného dieťaťa. Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za: zrušenie diskriminácie nenarodených, lebo ľudské práva patria všetkým ľuďom, vrátane tých nenarodených; ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na matkách v mene „možnosti voľby“ a „práva na súkromie“; ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti; rešpektovanie dôstojnosti každého človeka; pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ako aj uznanie a podporu organizáciám, ktoré takúto pomoc poskytujú; ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti; rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí. Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR, prezidentku SR a všetky štátne inštitúcie, aby: zrušili zákonom zavedené rozdeľovanie ľudí na hodných života a nehodných života hranicou 12 týždňov tehotenstva a tým absolútne chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť;

diskusia     

lysicametodickaennficopadatakotompotommatiko

Počet hlasov od neregistrovaných užívateľov: 7

 

Váš účet