„Lvi přicházejí do arény. Vrčí o toleranci“

poslal(a): takotompotom , do rubriky spoločnosť, odvtedy uplynulo: 17 dní  

impulzrevue.sk Už když jsem Palkovu knihu četla letos v březnu poprvé, zaujala mne jak obsahem, tak stylem – především svým sžíravým humorem. Pak jsem ji na několik měsíců odložila, a když jsem se do ní teď ponořila podruhé, bylo to úplně v jiné situaci. Mezitím totiž u nás v Česku proběhla bouře kolem tzv. církevních restitucí, tedy zákona o částečném vyrovnání s církvemi. Klíčovým pojmem knihy je „antropologická revoluce“. Poprvé jsem ji zaregistrovala v roce 1998, kdy papež Jan Pavel II. řekl v Latinské Americe, že dnešní formou ateismu je popření člověka jako Božího stvoření. Je to vlna, která zasáhla celou západní civilizaci; není správné z ní obviňovat pouze Evropskou unii, protože nejdrastičtější nátlak na křesťany dnes existuje ve Velké Británii, která je k EU poměrně kritická, navíc tato civilizační krize plně zasahuje například Švýcarsko, které členem EU vůbec není. Ani Amerika jí neuniká, i když např. v USA je náboženská praxe daleko živější. Kromě toho považuji za nejvýznamnější frontu protikřesťanského boje Organizaci spojených národů, kde jsem se v roce 2000 zúčastnila konference o ženách a viděla jsem, jak světová levice transformovala sexualitu, věc ze své povahy soukromou, ba intimní, do politické kategorie. Terčem útoků světové levice je křesťanství, ale především katolická církev. Je to jediná skutečně globální instituce, která působí i tam, kde je – jako náboženská instituce – utiskována nebo přímo zakázána. Palkova kniha se snaží vyrovnat s tímto odporem, s nímž se musíme vyrovnávat na „křesťanském Západě“, s odporem vůči křesťanskému dědictví, za něž jsme odpovědní. Je přitom paradoxní, že v zemích zatížených ateistickým tlakem komunismu, je přístup k ideologii antropologické revoluce o mnoho střízlivější: odpor k „lidskoprávní agendě“, jež staví jednotlivé skupiny obyvatel proti sobě, je zřetelnější. Tento odpor je naším posláním, který není dán ani tak náboženským přesvědčením, jako spíše zdravým rozumem.

diskusia     

 

Váš účet