Toto je 15 najlacnejších dovolenkových destinácií na svete

poslal(a): raffaelo , do rubriky lifestyle, odvtedy uplynulo: 7 dní  

startitup.sk Ces­to­va­nie v 21. sto­ročí je po­merne jed­no­du­ché a ne­musí ísť vô­bec do pe­ňazí. Ak chceš ces­to­vať na­ozaj za babku, ur­čite by si mal nav­ští­viť nie­ktoré z na­sle­du­jú­cej 15-tky tu­ris­tic­kých miest.

diskusia     

 

Váš účet