Toto je najhľadanejšia fráza, ktorú zadáva viac ako polovica používateľov do Youtube

poslal(a): raffaelo , do rubriky spoločnosť, odvtedy uplynulo: 3 dni  

startitup.sk Množ­stvo z nás vy­užíva You­tube len ako formu rozp­tý­le­nia, keď sa po­riadne nu­díme. You­tube však nie je ur­čený len na za­bí­ja­nie času. Pries­kum to­tiž uká­zal, že naj­hľa­da­nej­šou frá­zou je: „Ako niečo uro­biť?“

diskusia     

 

Váš účet