Podvodníčka a šéfka jednej z najkontroverznejších spoločností sa nevzdáva. Chystá sa založiť novú sp (vybrali.sme.sk)
     
 

Podvodníčka a šéfka jednej z najkontroverznejších spoločností sa nevzdáva. Chystá...

poslal(a): raffaelo , do rubriky spoločnosť, odvtedy uplynulo: 101 dní  

startitup.sk Je len otáz­kou času, kedy v mi­nu­losti pre­lo­mová spo­loč­nosť The­ra­nos upadne do za­bud­nu­tia. Jej šéfka, kto­rej sa po­da­rilo okla­mať celý me­di­cín­sky svet a za­ro­biť ob­rov­ské pe­niaze sa však ne­vzdáva. Aj na­priek od­sú­de­niu ce­lého sveta a okla­ma­niu in­ves­to­rov sa chystá za­lo­žiť novú spo­loč­nosť.

diskusia     

raffaelo

Počet hlasov od neregistrovaných užívateľov: 1

 

Váš účet