Profil používateľa Wifi
osobné informácie

  • užívateľ/login : Wifi
  • osobná stránka: www.wifi.sk
  • dátum registrácie: 10. 11. 2009

štatistiky

  • komentáre: 1
  • koľkokrát hlasoval(-a): 210
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 72
 

Váš účet