Profil používateľa Peter Fejfar
osobné informácie

  • užívateľ/login : Peter Fejfar
  • dátum registrácie: 14. 12. 2008

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 191
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 10
 

Váš účet