Profil používateľa Katka Grichová
osobné informácie

  • užívateľ/login : Katka Grichová
  • dátum registrácie: 06. 12. 2017

štatistiky

  • komentáre: 0
  • koľkokrát hlasoval(-a): 1
  • koľkokrát hlasoval za články, ktoré sa dostali na titulku: 1
 

Váš účet